Koordynowany przez Wydział Edukacji łódzkiego magistratu projekt "Wyjątkowy uczeń" ma celu zmniejszenie trudności edukacyjnych uczniów, ale także rozwój zainteresowań tych najzdolniejszych.
"Zaplanowaliśmy wiele różnych działań, żeby wyrównywać szanse naszych najmłodszych, ale również stwarzać możliwości rozwoju najzdolniejszym uczniom" - mówiła na spotkaniu z dziennikarzami prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
Dodatkowymi zajęciami ma zostać objętych w sumie 9758 uczniów - będą to zarówno dzieci uzdolnione, chcące rozwijać swoje pasje i zainteresowania, ale także najmłodsi z trudnościami w uczeniu się, dzieci niepełnosprawne czy cierpiące na przewlekłe choroby.
W ramach projektu zaplanowano różnorodne zajęcia m.in. dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu czy zajęcia specjalistyczne.
Zdaniem dyrektor Wydziału Edukacji Beaty Jachimczak, nie będą to typowe zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów mających trudności w uczeniu się, ale wyspecjalizowane zajęcia np. logopedyczne, czy adresowane do dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji.
W ramach projektu przewidziano także zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów np. matematyczno-przyrodnicze, językowe, wokalno-muzyczne, taneczne, teatralne, plastyczne czy sportowe. Ustalono, że jeden rodzaj zajęć nie może trwać krócej niż 30 godzin w ciągu roku szkolnego. Zajęcia adresowane będą do uczniów posiadających odpowiednią diagnozę, a ich rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu.
93 szkoły podstawowe, w tym szkoły kształcenia specjalnego w Łodzi zostaną doposażone w tablice multimedialne oraz rzutniki multimedialne, a pięć z nich otrzyma dodatkowo drukarki. Do szkół zostaną również dostarczone materiały i pomoce dydaktyczne; mają one służyć przede wszystkim zajęciom odbywającym się w ramach projektu. Dzieci bezpłatnie otrzymają natomiast piórniki oraz zeszyty.
Wartość projektu "Wyjątkowy uczeń" to niemal 8 mln zł; jest on współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego realizację zaplanowano do przyszłorocznych wakacji.