"Roczny koszt pensji 343 etatowych związkowców i ich działalności w oświacie wynosi ponad 41 mln zł” - podała "Rzeczpospolita". ZNP pyta autora artykułu, skąd te dane.
"Związki zawodowe kosztują, tak jak inne organizacje i instytucje funkcjonujące w demokratycznym państwie. Nikt tego nie neguje. Sprzeciwiamy się natomiast podawaniu nieprawdziwych informacji o działalności związków, mających na celu wzbudzenie niechęci opinii publicznej do organizacji zrzeszających pracowników." - tłumaczy Sławomir Broniarz i podkreśla - "publikowaniu danych o finansach związków powinna przyświecać wyjątkowa staranność i rzetelność, szczególnie w obecnej sytuacji: w przeddzień wrześniowych protestów trzech central związkowych i podczas trwającej od kilku tygodni antyzwiązkowej kampanii w mediach". Więcej>>