W poniedziałek ukazały się ogłoszenia o naborze. Do podziału pomiędzy wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkretne placówki w regionie jest 21,2 mln zł. Wybrano gminy, gdzie tak zwane upowszechnienie edukacji przedszkolnej - w ocenie MEN - jest za małe, a sytuacja pod tym względem najtrudniejsza.
Pieniądze - decyzją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - przesunięto do regionu z centralnej puli programu - informował wcześniej urząd marszałkowski w Białymstoku.
Pieniądze trafią do 178 wskazanych szkół podstawowych w tych gminach oraz do 243 oddziałów przedszkolnych. Na jeden oddział - czyli klasę - można maksymalnie uzyskać ponad 87,2 tys. zł unijnej dotacji. Nabór nie ma charakteru konkursu, o pieniądze mogą się starać wszystkie uprawnione gminy, które w trakcie postępowania mogą - w razie potrzeby - uzupełniać dokumentację projektu. Gminy nie wnoszą do projektu wkładu własnego.
Samorządy mogą zdobyć pieniądze np. na zakup elementów placu zabaw, bezpieczną nawierzchnię, dostosowanie toalet do potrzeb małych dzieci, wyposażenie sal czy kuchni. Wszystko ma pomóc gminom w dostosowaniu bazy edukacyjnej do przyjmowania w kolejnych latach najmłodszych. Chodzi głównie o dostosowanie bazy do potrzeb trzy-i czterolatków. Oddziały przedszkolne mają być przygotowane do objęcia obowiązkową edukacją przedszkolną wszystkich 4-latków od września 2015 r. We wrześniu 2017 r. takim obowiązkiem zostaną objęte wszystkie 3-latki.
Urząd Marszałkowski informował wcześniej, że do tej pory Podlaskie na wsparcie przedszkoli dysponowało z UE z programu Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 sumą 12,8 mln euro. Zakontraktowano 54 mln zł. Pieniądze dostały 104 projekty. Wskutek ich realizacji dofinansowano 174 różne ośrodki edukacji przedszkolnej (przedszkola czy punkty przedszkolne). Utworzono 3 tys. 924 nowe miejsca w przedszkolach, z których skorzystało do tej pory 6 tys. 914 dzieci.
W regionie nie ma już gmin, gdzie nie funkcjonuje żadna placówka czy punkt przedszkolny, choć w wielu miejscach tej infrastruktury jest za mało.