Skąd idea EDU Trendów?

Elżbieta Piotrowska-Albin: W codziennych kontaktach z dyrektorami szkół i przedstawicielami samorządów zauważyliśmy, że istnieje duża potrzeba spotkań branżowych, w których poza wykładami i debatami jest możliwość wymiany doświadczeń, zapoznania się z projektami i rozwiązaniami. Na rynku edukacyjnym dużo się dzieje, a my poprzez EDU Trendy chcemy tę aktywność przybliżyć. Jest dużo projektów, które dotyczą nowych metod pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, wpisujących się w założenia innowacyjnych środowisk uczenia opisanych przez OECD w książce "Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce". Książka ta jest teoretyczną podbudową stosowania takich rozwiązań jak m.in. uczenie poprzez pracę zespołową, projekty badawcze, projekty realizowane w oparciu o lokalne środowisko. EDU Trendy poprzez formułę połączenia konferencji, warsztatów i targów są miejscem dającym szansę w sposób aktywny i praktyczny zapoznania się z innowacjami metodami i technikami, bogactwem doświadczeń edukacyjnych. Jest to czas na ważne debaty, spotkania z niezwykłymi osobowościami, ekspertami, ale przede wszystkim z innymi dyrektorami i nauczycielami.

Czym druga edycja EDU Trendów różni się od pierwszej?

Nowością jest szerokie ujęcie zagadnień edukacji – EDU Trendy 2013 są wydarzeniem koncentrującym się na procesie edukacji poprzez cale życie człowieka, przechodząc przez kolejne szczeble systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, kończąc na kształceniu w ramach pracy zawodowej. Poza poszerzeniem wiedzy na temat tego, co dla szkół przygotowuje otoczenie, warto też wykorzystać ten czas na poszerzenie własnych kompetencji nauczycielskich i zarządczych. Rynek pracy dla nauczycieli nie jest stabilny ze względu na zmiany demograficzne i kryzys. Warto wykorzystać szansę i sprawdzić, co też w zakresie edukacji dzieje się w szkolnictwie wyższym i na rynku pracy.

Czyich wykładów będziemy mogli posłuchać?

Na EDU Trendach 2013 równolegle w pięciu salach będą się odbywały wykłady, prezentacje, warsztaty. Cały program jest niezwykle interesujący, wykładowcy świetni, szykujemy niespodzianki. Namawiam też na zapoznanie się z programem dedykowanym szkolnictwu wyższemu i rynkowi pracy. Zachęcam do sprawdzenia szczegółów na stronie internetowej www.edu-trendy.pl.
Program został tak ułożony, by każdy znalazł coś dla siebie – znalazły się w nim zarówno samodzielne wykłady, jak i całe sesje tematyczne, np. Forum Oświaty Niepublicznej, Sesja Bibliotek Szkolnych.
Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz przedstawicieli organów prowadzących, ODN - ów zapraszam na jubileuszową XV Krajową Konferencję Dyrektorów Szkół, która jest imprezą towarzyszącą EDU Trendom. Koncentrować będziemy się na tematach związanych z rozwojem własnym, statusem zawodowym i rolą przywódczą kadry kierowniczej oświaty. Na XV KKDS nie zabraknie również tematów, na których zawsze na początku roku szkolnego skupia się nasza uwaga tj.: dotyczących organizacji roku szkolnego, wprowadzanych i planowanych przez MEN zmian prawnych i instytucjonalnych, ich konsekwencji w organizacji pracy szkoły. Postaramy się rozwiać Państwa wątpliwości, wspólnie przedyskutować problemy, aby wnioski przekazać decydentom. XV KKDS będzie okazją do debat i dyskusji, pracy warsztatowej, spotkań z niezwykłymi osobowościami, wymiany doświadczeń i poznania nowych rozwiązań. Debatować będziemy nad szkolnictwem zawodowym i finansowaniem zadań oświatowych, poznawać tajemnice przywództwa, organizację pracy z małym dzieckiem, poszerzać swoje kompetencje menedżerskie. Program konferencji ma za zadanie Państwa doenergetyzować, zainspirować, zafascynować, rozbawić - mówiąc kolokwialnie i nieformalnie:  pozwolić naładować akumulatory na nowy rok szkolny. Nowością jest formuła konferencji TED TALKS.
XV KKDS rozpocznie się 26 września ok. 16:30 od prawdziwej uczty intelektualnej, jaką będzie spotkanie z profesorem Philipem Zimbardo, wybitnym amerykańskim psychologiem i autorem słynnego eksperymentu więziennego znanego pod nazwą „Efekt Lucyfera”.
Udział w wykładzie zagwarantuje sobie każdy, kto zgłosi chęć uczestnictwa w KKDS do 10 września. Po tej dacie uczestnik zostanie wpisany na listę rezerwową i jego spotkanie z profesorem zależeć będzie od liczby chętnych.  Dlatego też naprawdę warto szybko podjąć decyzję – zachęcam do spotkania z człowiekiem legendą, który naukowo zgłębiał podstawy „zła” oraz „dobra” i z którego dorobku można wynieść wiedzę o tym, jak budować postawę gotową do przeciwstawienia się złu oraz otwartą na świat, ludzi i inne kultury. Proszę śledzić informację na stronie XV Krajowej konferencji Dyrektorów Szkół oraz zasuskrybować aktualności na stronie www.edu-trendy.pl,  ponieważ program jest na bieżąco aktualizowany. Gorąco zapraszam do udziału w wydarzeniach!

Co będzie się działo w strefie targów i konferencji?

Targi przeplatają się z konferencją. Zachęcamy wszystkich wystawców – a jest ich bardzo dużo – do aktywnego pokazywania praktycznego zastosowania przygotowanej oferty. Szykowane są też konkursy.            

Dlaczego tegoroczne EDU Trendy odbywają się na Stadionie Narodowym?

Miejsce jest nowoczesne, rozległe, dla części osób jeszcze nieznane. Na pewno jest atrakcyjne. Dla chętnych przygotowaliśmy wycieczkę trasą piłkarza, ale zaznaczam, że liczba miejsc jest limitowana. Serdecznie zapraszam.

EDU TRENDY 2013 XV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół będą odbywać się w dniach 26-27 września 2013 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z programem i wysyłania zgłoszeń:
- formularz zgłoszenia Edu Trendy 2013 (udział bezpłatny)>>
- formularz zgłoszenia  XV KKDS>>