Sąd: ferie nie dla dyrektora

Dyrektor gimnazjum musi tak zorganizować działanie placówki, aby również w okresie ferii czy urlopów, terminy załatwiania spraw były dotrzymane wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

19.05.2017

Przedszkole może zatrudnić sekretarza

Obowiązujące przepisy określają możliwość zatrudniania w szkołach pracowników na stanowisku sekretarza. Natomiast pod pojęciem sekretarza szkoły, należy rozumieć także sekretarza przedszkola, zgodnie...

19.05.2017

Na maturze egzamin z języka francuskiego

Maturzyści przystąpią w piątek po godz. 9.00 do pisemnego egzaminu z języka francuskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest...

19.05.2017

Na maturze egzaminy z fizyki i historii muzyki

Maturzyści w czwartek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z fizyki. Po południu będzie egzamin z historii muzyki. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy...

18.05.2017