Na maturze egzamin z języka francuskiego

Maturzyści przystąpią w piątek po godz. 9.00 do pisemnego egzaminu z języka francuskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest...

19.05.2017

Na maturze egzaminy z fizyki i historii muzyki

Maturzyści w czwartek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z fizyki. Po południu będzie egzamin z historii muzyki. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy...

18.05.2017

Na maturze egzamin z języka rosyjskiego

Maturzyści przystąpią w środę po godz. 9.00 do pisemnego egzaminu z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest...

17.05.2017

Dyrektora ocenia organ nadzoru pedagogicznego

Oceny dyrektora szkoły dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę - pisze Michał Łyszczarz w Dyrektorze Szkoły. To zmiana wobec poprzednio...

17.05.2017