Z dniem 1 stycznia 2018 r. nauczyciele utracą prawo do dodatku mieszkaniowego oraz uprawnienia do lokalu mieszkaniowego i prawo do działki (także po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne).

Nauczyciele, którzy korzystają z prawa do mieszkania i gruntu, zachowują te uprawnienia do końca okresu, na jaki je otrzymali.

Pedagogów, którzy stracili prawo do dodatku, trzeba natomiast o tym powiadomić - choć wypowiedzenie zmieniające nie jest konieczne, bo zmiany dokonuja się z mocy ustawy.

Dyrektor szkoły powinien poinformować nauczyciela pisemnie o zmianie w związku z likwidacją dodatku mieszkaniowego - wobec samego dyrektora taki obowiązek ma natomiast organ prowadzący.

Informacja o uchyleniu nauczycielowi dodatku mieszkaniowego>>