W tym ostatnim przypadku stosunek pracy nauczyciela może zostać rozwiązany za porozumieniem stron, co wymaga zgody dyrektora oraz wspólnego ustalenia terminu zatrudnienia.

Karta Nauczyciela nie przewiduje rozwiązania stosunku pracy w związku z zamiarem przejścia przez nauczyciela na emeryturę.

Nauczyciel, który ma 65 lat, wciąż może przejść na wcześniejszą emeryturę>>

Okres wypowiedzenia nauczyciela zatrudnionego na czas określony jest uzależniony od stażu pracy u danego pracodawcy, a zakończenie zatrudnienia może wyjątkowo przypaść w trakcie roku szkolnego lub kalendarzowego - art. 91c ust. 1 KN w zw. z art. 36 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy.

Stosunek pracy nauczyciela może zostać rozwiązany za porozumieniem stron.
Nauczyciel nie jest natomiast uprawniony do jednostronnej rezygnacji z pracy w wybranym przez siebie terminie w związku z zamiarem przejścia na emeryturę.

 

Wzory dokumentów - ustawa o systemie, Lidia MarciniakWzory dokumentów - ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające - z serii MERITUM>>