Pytanie Użytkownika LEX Prawo Oświatowe

Które dodatki stracą nauczyciele z dniem 1 stycznia 2018 roku?

Odpowiedź
Na podstawie art. 76 pkt 25 w zw. z art. 147 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – dalej u.f.z.o., z dniem 1 stycznia 2018 r. nauczyciele utracą prawo do dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art. 54 ust. 3 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN.

W związku z tą zmianą nauczyciele utracą także prawo do lokalu mieszkaniowego czy prawo do działki (także po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne).

Od 1 września 2018 r. na podstawie art. 76 pkt 28 w zw. z art. 147 pkt 3 u.f.z.o., nauczyciele utracą prawo do zasiłku na zagospodarowanie – o którym mowa w art. 61 KN.
 

Utrata dodatku mieszkaniowego z dniem 1.01.2018 r. - informacja dla nauczycieli>>

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów