Największe zmiany w przepisach regulujacych funkcjonowanie szkół wprowadzi ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zmieni ona zasady dotowania placówek oraz Kartę Nauczyciela. Nie wszystkie jej przepisy obowiązują jednak od 1 stycznia 2018 r. - część dotycząca stażów, ocen i awansów wejdzie w życie dopiero 1 września 2018 r.

Trudniej o urlop dla poratowania zdrowia
Z urlopu dla poratowania zdrowia skorzystać będzie mógł nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć.

Nauczyciel, chcąc skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, złoży pisemny wniosek do dyrektora, który skieruje go na badania do lekarza medycyny pracy. Na zgłoszenie się do specjalisty pedagog będzie miał 30 dni od wystawienia skierowania.

Zobacz, jak skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia w 2018 r.>>

Urlop dyrektora łatwiejszy do zaplanowania
Dyrektor szkoły feryjnej będzie miał większą swobodę w zaplanowaniu urlopu - dotychczas przepisy nie dawały mu zbyt wielkiego wyboru w tej materii, a wakacje i ferie i tak musiał spędzić w pracy.

Po nowelizacji kwestia ta uregulowana zostanie w sposób analogiczny do urlopów w placówkach nieferyjnych - dyrektorowi przysługuje 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Urlop dla dyrektora na nowych zasadach>>

Podwyżka dla nauczycieli od kwietnia
W styczniu pensje nie ulegną zmianie - podwyżkę nauczyciele dostaną dopiero 1 kwietnia 2018 r. Kwota bazowa wzrośnie wtedy do 2 890,57 zł (będzie większa o 137,65 zł, tj. o obiecane przez MEN 5 proc., czyli - jak zaznacza ZNP - w skali roku o 3 proc.).

Na podstawie jej projektu, w którym MEN uwzględnił obiecaną pięcioprocentową podwyżkę dla nauczycieli, możemy jednak oszacować, o ile wzrosną minimalne wynagrodzenia dla nauczyceli w 2018 r. Podwyżka podstawowych stawek wahać się powinna od 114,7 zł do 157,45 zł.

Tabela szacowanych minimalnych wynagrodzeń nauczycieli w 2018 r.>>

Nowe zasady dotowania placówek
Więcej jednostek samorządu terytorialnego będzie otrzymywać dotacje. Kwota naliczona zostanie według organu prowadzącego i rejestrującego, nie zaś według położenia placówki przedszkolnej.

Ustawa zaostrzy przepisy dotyczące dotowania szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny - dotacja będzie przysługiwała na każdego ucznia pod warunkiem uczestniczenia w co najmniej 50 proc. obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

Zobacz zmiany w finansowaniu oświaty od 2018 r.>>

Wyższa subwencja oświatowa
Jak zwykle na początku roku w życie wejdzie rozporządzenie określające podział subwencji oświatowej dla samorządów.

Finansowy standard podziału, uzyskany przez podzielenie ogólnej kwoty subwencji (po odliczeniu od niej rezerwy, która w 2018 r. wyniesie 0,4 proc. kwoty subwencji) przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych.

MEN wyliczyło, że w 2018 r. standard A wyniesie 5.436 zł. Będzie zatem 2,7 proc. (143 zł) wyższy od wyliczonego na 2017 r. (5.293 zł).

Subwencja oświatowa w 2018 roku>>

Nauczyciel bez dodatku
Z dniem 1 stycznia 2018 r. nauczyciele utracą prawo do dodatku mieszkaniowego oraz uprawnienia do lokalu mieszkaniowego i prawo do działki (także po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne).

Osoby, korzystające z dwóch ostatnich świadczeń zachowują to prawo do końca okresu, na który je otrzymały.  Od 1 września 2018 r. nauczyciele utracą prawo do zasiłku na zagospodarowanie – o którym mowa w art. 61 KN.

Kiedy wygaśnie prawo nauczycieli do dodatku mieszkaniowego?>>

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 2. Karta Nauczyciela, prawo pracy oraz przepisy wprowadzające prawo oświatowe - z serii MERITUM Procedury oświatowe z wzorami dokumentów>>