Sejm pracuje nad ustawą budżetową na 2018 r., która zawiera kwotę bazową będącą podstawią wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli. 

MEN przygotowało rozporządzenie w tej sprawie - stawki po uchwaleniu budżetu>>

Kwota bazowa w ustawie budżetowej

W styczniu pensje nie ulegną zmianie - podwyżkę nauczyciele dostaną dopiero 1 kwietnia 2018 r. 

Kwota bazowa wzrośnie wtedy do 2 890,57 zł (będzie większa o 137,65 zł, tj. o obiecane przez MEN 5 proc.). 

Kwota bazowa służy do obliczania średnich wynagrodzeń pedadogów, które określa art. 30 ust. 1 KN, jej zwiększenie przekłada się też na podwyżki minimalnych kwot wynagrodzenia, co MEN robi w drodze rozporządzenia.

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2018 r. bez zmian>>

 

Szczegóły na początku roku

Projekt w tej sprawie MEN przygotuje najprawdopodobniej na początku 2018 r. roku, gdy zakończą się prace nad ustawą budżetową, której ostateczny kształt poznamy prawdopodobnie w lutym.

Na podstawie jej projektu, w którym MEN uwzględnił obiecaną pięcioprocentową podwyżkę dla nauczycieli, możemy jednak oszacować, o ile wzrosną minimalne wynagrodzenia dla nauczyceli w 2018 r. 

Tabela wynagrodzeń>>