MEN wyliczyło, że w 2018 r. standard A - kwota przypadająca na jednego ucznia wyniesie 5.436 zł. Będzie zatem 2,7 proc. (143 zł) wyższy od wyliczonego na 2017 r. (5.293 zł).

Subwencja z podwyżką dla nauczycieli

W kwocie subwencji oświatowej na 2018 r. zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań oświatowych, w tym przede wszystkim podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 proc od 1 kwietnia 2018 r.

Zwiększona zostanie też waga dla uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym oraz dla uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania.

Dobre wyniki to więcej pieniędzy

Pieniądze dla szkół dla dorosłych i szkół zawodowych zostaną uzależnione od wyników tych placówek. Dotychczasowa subwencja naliczana na uczniów poszczególnych rodzajów szkół została podzielona na dwie części: „za uczestnictwo w zajęciach” i „za zdany egzamin”.

Wartość wagi "za zdany egzamin" kształtuje się na poziomie 0,165, co wyniesie w przybliżeniu ok. 890 zł na ucznia. Kwota subwencji uzależniona zostanie też od obecności uczniów na zajęciach.

"W przypadku  szkół, które mają wysoką zdawalność subwencja zostanie naliczona na uczniów tych szkół w wysokości tak jak dotychczas lub nawet wyższej niż do tej pory, natomiast w przypadku uczniów szkół z niską zdawalnością zostanie na nich naliczona subwencja niższa niż do tej pory" - uzasadnia MEN.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. poz. 2395) obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Wzory dokumentów - ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające - z serii MERITUM Wzory dokumentów - ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające - z serii MERITUM>>