Programowanie powinno się stać trzecim językiem, traktowanym na równi z językiem ojczystym i...
PAP
31.10.2017
Spostrzeżenia rodziców w kwestii sytuacji szkolnej ich dzieci pokazują, że szkoła po reformie...
PAP
31.10.2017
O edukacji nie można mówić w oderwaniu od wychowania, a w wychowaniu ważni są rodzice, to oni...
PAP
30.10.2017
Płace nauczycieli muszą być godne, a nie głodowe. Minimum to średnia krajowa - apeluje ZNPw...
Monika Sewastianowicz
30.10.2017
Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych ma uszczelnić system dotacji. Słabe szkoły niepubliczne...
PAP
30.10.2017
Nie najlepsza baza treningowa i sprzęt, brak pomocy psychologicznej, trudności z pogodzeniem...
PAP
30.10.2017
Bilety sfinansowane z ZFŚS korzystają ze zwolnienia od opodatkowania. Chodzi m.in. o wejściówki do...
Michał Szalak
30.10.2017
Gmina nie miała prawa odmówić organizacji dojazdów niepełnosprawnego ucznia do szkoły w innym...
PAP
27.10.2017
Sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej...
PAP
27.10.2017
Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych jest ustawą długo oczekiwaną m.in przez samorządy i...
PAP
27.10.2017
Sejm przyjął ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, która nowelizuję m.in. Kartę Nauczyciela. Nie...
Monika Sewastianowicz
27.10.2017
Kamery w szkole nie mogą być montowane w miejscach, w których mogłyby naruszać prywatność i godność...
PAP
27.10.2017
Cztery wielkopolskie samorządy otrzymały unijne dofinansowanie na budowę i przebudowę przedszkoli....
PAP
27.10.2017
Do końca października pomorskie placówki oświatowe mogą zgłosić chęć udziału w akcji Krwiomania...
PAP
27.10.2017
Żaden przywilej Polaków mieszkających na Ukrainie, wynikający z umów obustronnych, nie zostanie...
PAP
26.10.2017
Nauczyciel, który zostanie zatrudniony w tej samej szkole, nie będzie musiał przedstawiać...
PAP
26.10.2017
Lepiej, by nauczanie w polskich szkołach było prowadzone nadal po polsku, bo wtedy nasi przyszli...
PAP
26.10.2017
Pod zarzutem fałszowania dokumentów i oszustw sąd aresztował na trzy miesiące byłego dyrektora...
PAP
25.10.2017
Do 2019 roku każda szkoła ma wyglądać tak samo mieć wykształconych nauczycieli i być dobrze...
PAP
25.10.2017
Indywidualne nauczanie bez ważnego orzeczenia to podstawa do nałożenia grzywny. Jest to bowiem...
Monika Sewastianowicz
25.10.2017
Wczoraj w godzinach wieczornych między ministrami edukacji Polski i Ukrainy została podpisana...
PAP
25.10.2017
W przypadku przekształcenia z mocy prawa organem właściwym jest rada szkoły lub w razie jej braku...
Agata Piszko
25.10.2017
Ponad 13 tys. szkół podstawowych zgłosiło się do unijnego programu owoce i mleko w szkole. Weźmie w...
PAP
25.10.2017
Lekarze ze Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce-Zdroju przebadają uczniów szkół...
PAP
24.10.2017
Próba cofnięcia reformy, próba cofnięcia szkoły w czasie i uczenia dzieci tak, jak się uczyło, co...
Monika Sewastianowicz
24.10.2017
Blisko 600 niezamożnych, uzdolnionych językowo oraz w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych...
PAP
24.10.2017
Ponad 30 proc. uczniów w wieku 612 lat unika korzystania ze szkolnych toalet wynika z badania marki...
24.10.2017
Najwyższej Izby Kontroli o kompleksowe zbadanie stanu i skutków reformy oświaty - to efekt...
PAP
24.10.2017
Wpajając normy i wartości, pamiętajmy o ich wyjaśnianiu, omawianiu zakresu obowiązywania i skutków...
Monika Sewastianowicz
24.10.2017
Pierwsze półtora tysiąca szkół będzie w 2018 r. podłączonych do szerokopasmowego internetu w ramach...
PAP
23.10.2017