Rzecznik praw obywatelskich już kilkukrotnie zwracał uwagę na to, że uczniom zadaje się zbyt dużo prac domowych. MEN odpowiadało, że dobrą organizację zadań domowych należy wypracowywać zawsze na poziomie szkoły. Stąd pomysł, by placówkom pomóc w opracowaniu jasnych zasad.

Rodzic zakaże zadawania pracy domowej>>

 

RPO udostępnia poradnik

Rzecznik podjął pracę nad materiałami, które pomogłyby społeczności szkolnej w wypracowaniu rozwiązań dla prac domowych zgodnie z rekomendacją MEN. Tak powstał poradnik #zadaNIEdomowe, w ramach którego podpowiadamy, jak wspólnie opracować szkolne reguły dotyczące pracy w domu, tak, aby była ona rzeczywiście dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów danej szkoły.

 

 

 

Jak tłumaczą inicjatorzy akcji, będzie to doskonałą lekcję na temat funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrony praw człowieka i obywatela. Ogłaszając ten obywatelski projekt, RPO prosi ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego, by wsparł promocję tych dobrych praktyk w szkołach.

- Wierzę, że kierując się swoją wiedzą i doświadczeniem, osoby odpowiedzialne za kształt polskiej szkoły podzielą przekonanie, że przemyślane zadania domowe, oparte w większym stopniu na kreatywności i współpracy, przyczynią się do lepszej edukacji, a w efekcie do lepszego funkcjonowania naszego społeczeństwa – pisze Adam Bodnar. Ulotkę #zadaNIEdomowe RPO przekazuje też rzecznikowi praw dziecka Mikołajowi Pawlakowi.