Po zmianach w Karcie Nauczyciela przepisy pozwalają dyrektorowi łatwiej zaplanować urlop. Musi jednak zostać uwzględniony w planie urlopów. Niewykorzystany urlop przechodzi na kolejny rok.
03.11.2018
Kadry w oświacie
Gminy i inne podmioty prowadzące publiczne szkoły podstawowe będą mogły dostać pieniądze m.in. na doposażenie i adaptację stołówek nowych i już istniejących. Konieczne będzie zapewnienie wkładu własnego.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.11.2018
Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń
Procedury Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące przygotowania zadań i testów na egzaminy są informacją publiczną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Nie podzielił argumentacji komisji, że to procedura wewnętrzna.
31.10.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Luka pomiędzy środkami z części oświatowej subwencji ogólnej a wydatkami rośnie od 2015 roku. Związek Powiatów Polskich zwraca uwagę na „syndrom roku 2019” – brak pieniędzy na uczniów z tzw. podwójnego rocznika.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.10.2018
Akcja "Tęczowy Piątek" miała charakter marginalny i nie została przeprowadzona na taką skalę, o...
Monika Sewastianowicz
30.10.2018
Zarządzanie oświatą
MEN przypomina o zgłoszeniach do konkursu Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zgłoszenia można...
30.10.2018
Zarządzanie oświatą
Dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych zachęci ich do rozwoju zawodowego -...
30.10.2018
Kadry w oświacie
Zostało jeszcze wiele do zrobienia, by w naszym kraju powszechnie stosowanym standardem były zasady...
Monika Sewastianowicz
29.10.2018
Nowa formuła oceny nie przełoży się na jakość pracy szkoły, a jedynie wprowadzi zbędną biurokrację - uważają związkowcy. Zmian jednak raczej nie będzie, poselski projekt, który miał uchylić kontrowersyjne przepisy nie znalazł poparcia posłów partii rządzącej.
29.10.2018
Kadry w oświacie
Nauczyciel może zażądać wydania nagrania, na którym widać wypadek z jego udziałem. Konieczna jest...
27.10.2018
Kadry w oświacie
Senat nie zaakceptował w piątek Agnieszki Dudzinskiej na Rzecznika Praw Dziecka. To już druga...
27.10.2018
Szkoła i uczeń
Nauczyciela nie można pociągnąć do odpowiedzialność za udział w takich akcjach jak "Tęczowy...
26.10.2018
Kadry w oświacie
Zapewnienie uczniom podręczników finansowanych z dotacji to obowiązek szkół. Nie powinno dochodzić...
Monika Sewastianowicz
26.10.2018
Zarządzanie oświatą
Sprawy kształcenia i wychowania powinny być jak najbardziej odległe od koniunktur politycznych i...
Monika Sewastianowicz
26.10.2018
Podwyżka subwencji oświatowej to za mało, by pokryć wydatki na podwyżki i odprawy dla nauczycieli....
26.10.2018
Szkoły same będą mogły ocenić, jak wykorzystują technologie cyfrowe. Posłuży do tego narzędzie...
Monika Sewastianowicz
25.10.2018
W szkołach po raz kolejny odbędzie się akcja "Tęczowy Piątek", która ma uwrażliwiać uczniów na...
Prawo.pl
25.10.2018
Kadry w oświacie
Według orzecznictwa Sądu Najwyższego pensum nauczyciela to jego stanowisko pracy. Dyrektor nie może...
25.10.2018
Kadry w oświacie
Liczba nauczycieli popełniających przestępstwa seksualne jest z pewnością większa niż liczba...
Monika Sewastianowicz
24.10.2018
Kadry w oświacie
Do 31 sierpnia 2019 r. wszystkie placówki doskonalenia nauczycieli muszą uzyskać akredytację....
Monika Sewastianowicz
24.10.2018
Kadry w oświacie
Resort edukacji chce, by szkoły zaangażowały się w bicie rekordu w śpiewaniu hymnu. Akcja odbędzie...
Monika Sewastianowicz
24.10.2018
Zarządzanie oświatą
Sejm powołał Agnieszkę Dudzińską na rzecznika praw dziecka. Zastąpi na tym stanowisku Marka...
Monika Sewastianowicz
24.10.2018
Najlepsi nauczyciele dyplomowani będą dostawać dodatek za wyróżniającą pracę. Pojawiły się obawy,...
24.10.2018
Resort edukacji przygotował nowy wzór sprawozdania, który samorządy podsumowują wysokość średnich...
23.10.2018
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że przyjęcie węgierskiej ustawy, zgodnie z którą rynek...
23.10.2018
Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą
Subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Zniechęca to do...
Prawo.pl
23.10.2018
Zarządzanie oświatą
W grudniu odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty. Szkoły, które zechcą wziąć w nim udział,...
Monika Sewastianowicz
22.10.2018
Zarządzanie oświatą
Przepisy oświatowe pozwalają na organizowanie lekcji w soboty - wyjaśnia MEN. Robi się to jednak...
Monika Sewastianowicz
22.10.2018
Zarządzanie oświatą
Są już przepisy umożliwiające wydawanie legitymacji szkolnych w wersji na telefony komórkowe...
22.10.2018
Zarządzanie oświatą

Szkolenie z Groupona nie pomoże przy rekrutacji

Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Zintegrowany System Kwalifikacji ułatwi pracodawcom zweryfikowanie kompetencji pracownika. Ma to...
22.10.2018
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski