Raport na temat stanu edukacji niepublicznej w Polsce opublikował Our Kids, platforma informacyjna dla rodzin, które poszukują szkoły prywatnej. Dotyczy lat 2014-2018 i opiera się na danych Systemu Informacji Oświatowej oraz ankietach wypełnianych przez rodziców. W tych latach liczba uczniów uczęszczających do szkół niepublicznych wzrosła o prawie 30 proc. , a liczba placówek o 17 proc.


Nie wolno konfiskować komórek bez zgody rodziców>>

 

Do 10 tys. złotych za czesne

Jak podkreślają autorzy raportu, z 16 z krajów OECD oraz 10 krajach partnerskich, typowy uczeń szkoły prywatnej przewyższał wynikami typowego ucznia szkoły publicznej. Tak jest także w Polsce - jeżeli chodzi o egzamin ósmoklasisty, uczeń niepublicznej podstawówki uzyskał przeciętnie o ok. 5 proc. wyższy wynik z języka polskiego i o ok. 12 proc. lepszy z wynik z matematyki. Z angielskiego uczeń niepublicznej podstawówki uzyskał przeciętnie o 15 proc. więcej punktów na teście. Nie ma danych, które pozwoliłyby spojrzeć na wyniki i zdawalność matury (procent uczniów, którzy zdali maturę) tylko w niepublicznych szkołach średnich.

 

Najdrożej kosztują prywatne szkoły w Warszawie. Jeżeli chodzi o przedszkola,  na tym etapie nauczania czesne kształtuje się od 180 złotych (przedszkole w Poznaniu) do 3,8 tys. złotych (międzynarodowe przedszkole w Warszawie) miesięcznie. Najwyższe opłaty pobierane są w prywatnych przedszkolach o charakterze międzynarodowym i przedszkolach Montessori, szczególnie w Warszawie. W tych przedszkolach czesne kształtuje się na poziomie powyżej 2 tys. zł w Warszawie i 1 tys. zł. w pozostałych miastach. W prywatnych szkołach podstawowych czesne waha się od 666 zł (szkoła katolicka w Warszawie) do 7,1 tys zł (międzynarodowa szkoła w Warszawie). Opłata za naukę w prywatnych liceach jest  najwyższa - czesne waha się od 200 zł (prywatne liceum w Poznaniu) do 10 tys. zł (międzynarodowa szkoła w Warszawie).

 

Mniejsze klasy, wyższy poziom bezpieczeństwa

Rodziców, którzy zdecydowali się na posłanie dzieci do prywatnych lub społecznych placówek, zapytano o powody takiej decyzji. Analiza wyników jest oparta na 1065 odpowiedziach - 433 (40,65 proc.) pochodzi od rodziców uczniów placówek społecznych, a 632 (59,35 proc.) - prywatnych.
Jeżeli chodzi o etap edukacji,  najwięcej było odpowiedzi od rodziców dzieci uczących się w szkołach podstawowych (75,77 proc.), w szkołach średnich (19,7 proc.), a najmniej - w przedszkolach (4,51 proc.).

 

 

Jako najważniejsze przyczyny rodzice uczniów podstawówek wskazywali:

  • Emocjonalne bezpieczeństwo dziecka  
  • Bardziej indywidualne podejście do ucznia         
  • Rozwój umiejętności pozanaukowych (osobowość, pewność siebie itp)
  • Możliwość lepszego opanowania języków obcych         
  • Mniejsze klasy (grupy)

 

Kolejne w skali ważności to m.in. bezpieczniejsze otoczenie, lepsza komunikacja między rodzicami a szkołą oraz rozczarowanie systemem publicznym.

 

Za mniej istotne (poniżej 50% respondentów uważa je za bardzo ważne) uznano:

  • Większe możliwości rozwoju uczniów uzdolnionych
  • Niestandardowe programy nauczania lub metody (IB, Montessori itp)
  • Wsparcie dla dzieci o specjalnych potrzebach
  • Szersza oferta zajęć pozalekcyjnych/dodatkowych.