ZNP przypomina, że zgodnie z art. 29 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę obowiązany jest zapewnić szkole podstawowe warunki do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Nauczycielowi przysługuje wyposażenie jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego programu nauczania.

 

Bezpłatna edukacja czasem drogo kosztuje>>

 

Tylko zadania określone w przepisach

– Chodzi nam o pokazanie, jak wiele rzeczy nauczyciele zwyczajowo wykonują, choć nie należą one do ich obowiązków. Chodzi o przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli – mówił Sławomir Broniarz, podczas konferencji dotyczącej strajku włoskiego - Dlatego tak ważne jest by wiedzieć, które zadania zlecane przez dyrektora nie należą do naszych obowiązków - podkreślał. Zachęcał nauczycieli do sprawdzenia statutów i przeanalizowania przepisów Karty Nauczyciela.

 

Do obowiązków nauczycieli - jak wskazują związkowcy - nie należy:

  •     bezpłatne prowadzenie kół zainteresowań,
  •     sobotnie wyjazdy na konkursy z uczniami, pisanie i koordynowanie „projektów unijnych”,
  •     sporządzanie inwentaryzacyjnego spisu z natury.

 

W odróżnieniu od kwietniowego strajku, zgodnego z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, strajk włoski budzi pewne wątpliwości prawników. Jak zwraca uwagę Robert Stępień z Kancelarii Raczkowski Paruch, strajk włoski to akcja protestacyjna. Nie może polegać na powstrzymywaniu się od świadczenia pracy. Prawnik podkreśla również, że brak przeprowadzenia rokowań w ramach sporu zbiorowego, które poprzedzałyby akcję protestacyjną w postaci strajku włoskiego i uzasadniały jej zorganizowanie.