Interpelację złożyły posłanki: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Daria Gosek-Popiołek, Anna-Maria Żukowska., wskazują w niej, że Karta wprowadza istotne regulacje dla pracowników oświaty oraz zapewnia spójność systemu. 

 

ZNP przeciwko likwidacji Karty Nauczyciela>>

 

Karta gwarancją jakości

Posłanki pytają, jakie plany ma MEN jeżeli chodzi o tę ustawę - jakie zmiany zamierza wprowadzić i od kiedy mają obowiązywać. Stanowczy sprzeciw wobec likwidacji Karty wyrażają związkowcy.
- Karta stanowi jedyny już dzisiaj właściwie w Polsce – zbiorowy układ pracy. Ustawa ta szczegółowo określa warunki pracy nauczycieli, ich obowiązki, prawa oraz precyzuje stopnie awansu zawodowego i wysokość wynagrodzenia nauczycieli. Karta broni edukację przed urynkowieniem i wyrównuje szanse edukacyjne (wszędzie nauczyciele muszą spełniać te same wymagania). Dzięki Karcie wszyscy otrzymują podwyżki - tłumaczył Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP - Karta – obok ustawy o systemie oświaty – jest najważniejszym aktem prawnym, który decyduje o funkcjonowaniu szkolnictwa w Polsce -  dodaje.

 

 

 

Tłumaczy, że  Karta Nauczyciela nie tylko nikomu nie szkodzi, ale wręcz przeciwnie – gwarantuje wysoką jakość nauczania, dlatego że ustawa zapewnia szkole i jej pracownikom pewną stabilizację pozwalającą im wykonywać swoje zadania niezależnie od koniunktury ekonomicznej i dodaje, że ustawa chroni system przed nadmiernym urynkowieniem, obudowanym pewnymi gwarancjami ze strony państwa.