Zimowa przerwa świąteczna zgodnie z harmonogramem roku szkolnego trwa od 23-31 grudnia 2019 r., jednak rozporządzenie o organizacji roku szkolnego daje dyrektorowi możliwość wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od zajęć.

 

Dyżur w czasie przerwy świątecznej bez dodatkowego wynagrodzenia>>

 

Wolne nie znaczy, że uczniowie będą bez opieki

Według rozporządzenia dyrektor - po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego - może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 


 

- Wyznaczenie dodatkowych dni wolnych jest możliwe na podstawie §  5 ust. 1 rozporządzenia o organizacji roku szkolnego dyrektor może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i w takich sytuacjach korzysta z tej możliwości - mówi Krzysztof Lisowski, prawnik specjalizujący się w prawie oświatowym - Według  6a tego rozporządzenia szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w takim dniu. W praktyce wygląda to tak, że konsultuje taką potrzebę z rodzicami i jeżeli tego chcą, to wtedy dyrektor zapewnia uczniom opiekę - dodaje.

 

Tłumaczy także, że przerwa świąteczna, jak również dodatkowe dni wolne od pracy nie są dla nauczycieli dniami urlopu wypoczynkowego, a więc wykonywanie czynności opiekuńczych przez nauczyciela w tych dniach jest realizacją zadań statutowych szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN.

Sprawdź w LEX:

Ile wynosi średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty od 01.01.2020 roku? >

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi placówki nieferyjnej zatrudnionemu od września do końca grudnia? >

Jaki wymiar wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w szkole za zgodą kuratora oświaty? >