System kontroli zarządczej - cele i zarządzanie ryzykiem
Prawo.pl
01.06.2011
Kontrola zarządcza