Jak przeprowadzić lekcję geografii z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych albo uczyć języka obcego przy pomocy platformy Moodle? Jak może przebiegać lekcja interaktywna z wykorzystaniem Multitablicy i na czym polegają projekty e-learningowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej?
By znaleźć odpowiedź na te pytania, wystarczy wziąć udział wV Konferencji Wychowanie i edukacja w cyberprzestrzeni – szanse i zagrożenia, która odbędzie się 11 marca 2013 r.  w Warszawie. Gościem specjalnym będzie Colin Rose, angielski psycholog animator i twórca nowoczesnych rozwiązań w szkole. Organizatorem konferencji jest Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach, burmistrzowie Ząbek i Bemowa oraz Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Szczegóły na stronie www.cyberedukacja.pl. Patronem medialnym konferencji jest Wolters Kluwer Polska.

Polecamy: Cyfrowe nowinki pomogą w prowadzeniu lekcji