Tematem spotkania były propozycje Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczące połączenia bibliotek szkolnych z publicznymi. Uczestnicy debaty wspólnie wyrazili swój sprzeciw wobec projektu założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie dotyczącym przyszłości bibliotek szkolnych.
Szukanie oszczędności w tego typu działaniach jest zdaniem ZNP, SBP oraz TNBSP rozwiązaniem złym i szkodliwym, które negatywnie wpłynie na całą oświatę. Biblioteki szkolne są nierozerwalnie związane ze szkołą, ich funkcje i zadania, określone w podstawie programowej realizowane są przez nauczyciela-bibliotekarza. Dlatego też uczestnicy przypomnieli, że już w 2010 r. proponowali rozwiązania, umożliwiające bibliotekom szkolnym udostępnianie księgozbioru zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej.

Polecamy wywiad z prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Danutą Brzezińską>>