Kontrola zarządcza: nowe-stare obowiązki dyrektora placówki oświatowej
Antoni Jeżowski
08.12.2010
Kontrola zarządcza
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z...
Agata Piszko
02.12.2010
Od dnia 1 września 2010 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia...
Bożena Barszczewska
25.11.2010