„Gazeta Prawna” zamieszcza rozmowę z minister edukacji Katarzyna Hall.
23.06.2011
Nadzór pedagogiczny prowadzony przez dyrektora szkoły ma służyć doskonaleniu pracy szkoły poprzez...
Bożena Barszczewska
23.06.2011
Począwszy od nowego roku szkolnego aż do 2016 r. do szkół wprowadzany będzie nowy program nauczania...
16.06.2011