Komentarz omawia zasady i tryb nabywania prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.
Magdalena Sender
27.01.2011
Debata internetowa "Finanse szkolne pod rządami nowej ustawy" - 1.02.2011 r..
24.01.2011
Opracowanie stanowi zwięzłe omówienie zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz postępowania po...
Krzysztof Lisowski
20.01.2011
Sprawozdania finansowe w szkole. 31 stycznia mija termin sprawozdania rocznego
20.01.2011