Obowiązek tworzenia w szkołach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynika z art. 53 Karty...
Magdalena Sender
30.06.2011
Nie każde naruszenie prawa przez dyrektora szkoły uzasadnia jego odwołanie...
28.06.2011
Nadzór pedagogiczny prowadzony przez dyrektora szkoły ma służyć doskonaleniu pracy szkoły poprzez...
Bożena Barszczewska
23.06.2011
„Gazeta Prawna” zamieszcza rozmowę z minister edukacji Katarzyna Hall.
23.06.2011