Komentarz dotyczy omówienia kwalifikacji wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży. Opracowanie...
Małgorzata Drogosz
09.06.2011
Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania z ponad 20-letnim stażem pracy zamierza od dnia 1...
Krzysztof Lisowski
09.06.2011
ZNP skarży się na gminę
06.06.2011
Przekształcanie stosunku pracy...
06.06.2011
Opracowanie stanowi zwięzłe omówienie zasad dotyczących przenoszenia nauczycieli do pracy w trybie...
Krzysztof Lisowski
02.06.2011
MEN pracuje nad zmianą systemu finansowania kształcenia dorosłych.
02.06.2011
Czy podstawą do obliczenia odprawy zwalnianego nauczyciela z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982...
Krzysztof Lisowski
02.06.2011
System kontroli zarządczej - cele i zarządzanie ryzykiem
Prawo.pl
01.06.2011
Kontrola zarządcza