W lutym 2012 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbędzie się szkolenie Zmiany w...
12.01.2012
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie szkoły
Marek Wędrychowski
09.01.2012
Czy szkoła w ramach ochrony danych osobowych zobowiązana jest do podpisania stosownych umów o...
Magdalena Sender
08.01.2012
Komentarz omawia zasady i tryb nabywania prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.
Magdalena Sender
05.01.2012
Badania PBI/Gemius pokazują, że 67 proc. dzieci w wieku 10-14 lat posiada komputer, a 62 proc. z...
Jacek Górski
03.01.2012