Zajęcia zostaną przeprowadzone w trakcie kampanii informacyjnej w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz podczas wydarzeń lokalnych w gminie. Zadanie jest realizowane w ramach nowego projektu systemowego "Podniesienie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych".