Dyrektorów przedszkoli i szkół wiceminister Joanna Berdzik nie tylko zachęcała, aby zacieśniali współpracę między placówkami, ale też włączali w nią rodziców, którzy dzięki szerokim kompetencjom zapisanym w przepisach prawa stali się ważnym partnerem przedszkola i szkoły.
- Docelowy model edukacji w Polsce przewiduje objęcie wszystkich dzieci trzy-, cztero- i pięcioletnich wychowaniem przedszkolnym, natomiast dzieci sześcioletnich - edukacją szkolną. Okresu wychowania przedszkolnego nie powinno się sztucznie wydłużać. Pójście dziecka do szkoły nie jest skracaniem jego dzieciństwa, lecz kolejnym etapem jego rozwoju. To właśnie szkoła może w odpowiedni sposób budować jego kompetencje społeczne, wspierać umiejętności uczenia się, a także wyrównywać szanse edukacyjne w stosunku do rówieśników z innych krajów - podkreślała podczas spotkania ze środowiskiem oświatowym województwa warmińsko-mazurskiego.
Do obecnych na spotkaniu rodziców tegorocznych sześciolatków z województwa warmińsko-mazurskiego wiceminister edukacji Joanna Berdzik apelowała: - Nie wolno straszyć dziecka szkołą, bo to od nas - dorosłych zależy, czy edukacja będzie dla niego jako ucznia i przyszłego studenta ważną wartością.