Maturzyści na języku angielskim musieli napisać ogłoszenie o spotkaniu ze znanym naukowcem, w którym miały znaleźć się informacje o miejscu i czasie spotkania, jego tematyce oraz prośba o przygotowanie pytań do zaproszonego gościa. Trzeba było również napisać list do kolegi o działalności miejscowego klubu młodzieżowego. Tekst, sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem dotyczył wybierania idealnego współlokatora. Arkusze dostępne są tutaj>>