Klucze wprowadzono po to, by odpowiedzi na pytania otwarte były oceniane sprawiedliwie - według tych samych kryteriów. Niestety skutkiem ubocznym tego systemu był nadmierny nacisk, jaki kładli uczniowie i egzaminatorzy na użycie konkretnych wyrażeń. Dodatkowo uczniowie, którzy myślą nieschematycznie otrzymywali gorsze oceny, mimo że ich odpowiedzi były prawidłowe. Przykładem jest utrata przez ucznia punktów za użycie sformułowania "zaprzysiężenie prezydenta RP" zamiast "odebranie przysięgi od nowo wybranego prezydenta". Za dwa lata klucze mają zniknąć, a liczyć się ma przede wszystkim sposób, w jaki uczeń rozwiąże problem.