WSA: Przekazanie sprzętu dla strażaków nie wymagało uchwały

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu o wartości ponad 618 tys. zł. Okazało się, że czynność ta należała do sfery wykonawczej, tym samym rada naruszyła konstytucyjną zasadę podziału organów gminy. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

06.12.2018

Sąd Najwyższy: Izba Dyscyplinarna sądzi już pierwszą sprawę

Wymiar sprawiedliwości

W środę 5 grudnia rozpoczęła się pierwsza jawna rozprawa w nowej Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. SN jest w tej sprawie sądem pierwszej instancji, a obwinionym jest prokurator, który stawił się do sądu pijany i prowadził auto pod wpływem alkoholu. Kolejne posiedzenie wyznaczono na 11 stycznia 2019 r.

06.12.2018

TK: Zapłacenie za usunięcie pojazdu nie może być warunkiem jego wydania

Administracja publiczna

Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjność przepisów Prawa o ruchu drogowym, na podstawie których odbywa się odholowywanie źle zaparkowanych pojazdów. Zdaniem sędziów TK nie można ograniczać prawa właściciela odholowanego pojazdu, wstrzymując wydanie auta do czasu wniesienia opłaty za odholowanie i parkowanie.

05.12.2018

WSA: Umowa kredytowa PKP jest tajemnicą przedsiębiorcy

Spółki Prawo gospodarcze

Wynik negocjacji między bankiem a spółką PKP stanowią wartość ekonomiczną i zawierają klauzule tajności - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Dlatego Stowarzyszenie Watchdog nie może otrzyma skanów tych umów kredytowych, mimo, że spółka obraca środkami publicznymi.

05.12.2018

WSA: Decyzje Komisji Weryfikacyjnej nie odbierają prawa do sądu

Samorząd terytorialny

Decyzja jednoinstancyjna Komisji Weryfikacyjnej do spraw nieruchomości warszawskich podlega kontroli sądu administracyjnego - stwierdził w trzech wyrokach Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu skargi warszawskiego ratusza.

05.12.2018

NSA: Odszkodowanie za kradzież paczki kosztem podatkowym

CIT PIT

Kradzież paczki jest czym innym niż jej uszkodzenie. Ze względu na brak winy podatnika, przy kradzieży wypłacenie odszkodowania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

04.12.2018

Gmina powinna odśnieżyć tarcze zegara

Samorząd terytorialny

Wprawdzie tarcza zegara słonecznego nie stanowi ciągu komunikacyjnego, ale skoro jest terenem otwartym, po którym uczęszczają piesi, to na gminie spoczywa obowiązek odśnieżenia i usunięcia śliskości. Gmina tego zaniedbała. Ponosi odpowiedzialność za wypadek – stwierdził Sąd Okręgowy w Suwałkach.

04.12.2018

NSA: Nie trzeba pytać TK o obowiązek szczepień, bo on nie narusza praw obywatelskich

Opieka zdrowotna

Matka odmawiająca poddania jej dziecku szczepień ochronnych, zawarła w skardze kasacyjnej wniosek o zwrócenie się do TK z pytaniem, czy przepisy o obowiązkowych szczepieniach są zgodne z Konstytucją. Nie było jednak ku temu podstaw. Te regulacje nie prowadzą do naruszenia praw i wolności człowieka - orzekł NSA.

04.12.2018

SA: Umowa pożyczki Getin Noble Bank bez pułapek

Prawo cywilne

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił powództwo w sprawie zwrotu pobranych karnych odsetek od niespłaconej raty kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich. Zdaniem sądu, Getin Noble Bank nie złamał praw konsumenta przez niejasno sformułowaną umowę.

03.12.2018

Samo niewykonywanie pracy to jeszcze nie urlop

Prawo pracy

To, że pracownik nie świadczy w danym okresie pracy na rzecz pracodawcy, nie oznacza automatycznie, iż przebywa na urlopie wypoczynkowym. Decyduje bowiem to, czy faktycznie doszło do udzielenia urlopu.

03.12.2018

SN odpowie, czy wyszukiwarka Google może naruszać cześć

Prawo cywilne RODO

Zapowiada się przełomowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie usuwania linków z wyszukiwarek internetowych. SN odpowie, czy przeciętny użytkownik internetu rozumie treść snippetów. A także, czy w konkretnej sprawie działa prawo do zapomnienia.

03.12.2018

SN: Sprostowania publikować trzeba, nawet gdy artykuł oparty był o dane z KRS

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Dziennikarze, którzy w artykule wykorzystali informacje z Krajowego Rejestru Sądowego muszą opublikować sprostowanie - orzekł Sąd Najwyższy. Dlatego, że członek zarządu spółki nie dopełnił w terminie obowiązku wykreślenia go z rejestru. Problemem jest obecnie objętość sprostowania.

03.12.2018

SA: Nie wznawia się spraw zakończonych ugodą stron

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Strona może żądać wznowienia postępowania, jeśli po jego zakończeniu został prawomocnie rozstrzygnięty spór sądowy. Nie można natomiast żądać wznowienia procesu, jeśli wcześniej sąd umorzył postępowanie w związku z zawartą ugodą - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.

02.12.2018

Nie ma rozwodu, jest domniemanie ojcostwa

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Skutki życia w związkach nieformalnych bez przeprowadzenia rozwodu bywają trudne do przewidzenia. Może to być konieczność płacenia alimentów byłej żonie, wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, niekiedy przy udziale prokuratora, a nawet - zmiana akt stanu cywilnego.

01.12.2018