SN: Wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania danej sprawy - niedopuszczalne

Prawo cywilne Prawnicy

Wniosek o wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania sprawy jest niedopuszczalny i podlega odrzuceniu bez składania przez sędziego wyjaśnienia, przy czym sędzia objęty takim wnioskiem o wyłączenie, może zasiadać w składzie sądu rozpoznającego ten wniosek - brzmi piątkowa uchwała siedmiu sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

27.07.2019

Gmina nie zapłaci za kontuzję uczestnika turnieju piłkarskiego

Samorząd terytorialny

Gmina nie odpowiada za uraz gracza podczas turnieju piłkarskiego zorganizowanego przez sołectwo. Szkoda nie została wyrządzona bowiem wskutek wykonywania władzy publicznej, a dobrowolne uczestnictwo w meczu zawsze niesie ryzyko kontuzji – stwierdził Sąd Okręgowy w Kielcach.

27.07.2019

Strasburg: Zakaz rozpowszechniania ulotki wyborczej naruszył wolność wypowiedzi

Wybory

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że zakazanie rozpowszechniania w trybie wyborczym ulotki wyborczej, w której kontrkandydaci skarżącego w wyborach samorządowych zostali nazwani "beneficjentami układu" oraz "układem wzajemnej adoracji i autoreklamy", stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii.

26.07.2019

WSA: Obywatelski pomysł referendum nie zostanie inicjatywą rady

Samorząd terytorialny

Rada gminy powinna podjąć uchwałę o odrzuceniu wniosku, jeżeli inicjatorzy referendum lokalnego nie zdobędą dostatecznego poparcia wśród mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego. WSA w Krakowie zaznaczył, że obywatelski pomysł zorganizowania referendum nie może zostać przekształcony w inicjatywę rady.

26.07.2019

NSA: Stałe dostawy ze składów konsygnacyjnych należy uznać za ciągłe

VAT

Dostawa ciągła dla celów VAT to ciąg kolejnych świadczeń, które realizują zlecenie dokonania szeregu częściowych dostaw określonych towarów w ramach jednego zamówienia. Chodzi tu o z góry zaplanowaną powtarzalność świadczeń i ustalone wcześniej okresy rozliczeniowe lub terminy płatności. Potwierdził to niedawno NSA.

25.07.2019

SN: Odszkodowanie za hałas z lotniska w pełnym wymiarze

Prawo cywilne

Odszkodowanie z tytułu nadmiernego hałasu wiąże się z wydaniem aktu prawa miejscowego, który ogranicza właścicieli w ich prawach. Wartość nieruchomości maleje i trzeba to naprawić. A właściciel musi poczynić nakłady dla wygłuszenia hałasu - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.

25.07.2019

NSA: Wartość firmy nie może być samodzielnie przedmiotem obrotu

Podatki i opłaty lokalne

Sprzedaż przedsiębiorstwa podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do poszczególnych składników. Opodatkowana jest jednak tylko sprzedaż rzeczy i praw majątkowych. Podstawą opodatkowania jest ich wartość rynkowa. Potwierdził to NSA.

24.07.2019

SN: Upomnienie dla sędziego, który miał 500 spraw w referacie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy nie przychylił się do wniosku ministra sprawiedliwości o zaostrzenie kary dla sędziego, który objął urząd i od początku służby orzekał jednocześnie w trzech wydziałach, przejmując po poprzednikach ponad 400 spraw.

24.07.2019

Przedawnienie kary za złe parkowanie jak przy podatkach

Ordynacja Finanse publiczne

Ustawa o drogach publicznych to przepisy szczególne wobec ordynacji podatkowej. Nie wyklucza to jednak stosowania do opłat za złe parkowanie przepisów podatkowych - zwłaszcza w zakresie terminu egzekwowania kary i przerwania biegu terminu przedawnienia. Potwierdził to NSA.

23.07.2019

SN: Emerytura górnicza nie należy się byłemu posłowi

Emerytury i renty

Nawet osiem lat pracy w Sejmie nie uprawnia górnika, który był posłem do poboru emerytury górniczej, w sytuacji, gdy nie osiągnął wymaganego wieku albo, gdy nie pracował wystarczająco długo pod ziemią - orzekł Sad Najwyższy w Izbie Cywilnej oddalając skargę kasacyjną powoda.

23.07.2019

Przejmując cudzą wierzytelność, trzeba mieć dowody

Prawo cywilne Finanse

Pożyczkobiorca nie musi oddawać pieniędzy funduszowi sekurytyzacyjnemu. Ten bowiem nie udowodnił w sądzie, że nabył skutecznie wierzytelność od firmy, która udzieliła pozwanej 5 tys. złotych pożyczki. Tak uznał Sąd Rejonowy w Szczytnie.

23.07.2019

Sąd: Wałęsa musi przeprosić Kaczyńskiego

Prawo cywilne Prawnicy

W poniedziałek Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych, którą Jarosław Kaczyński wytoczył Lechowi Wałęsie. Chodziło o twierdzenie, że Kaczyński jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską.

22.07.2019

NSA: Pomyłka organu nie uzasadnia jego bezczynności

Administracja publiczna

W odstępie kilku minut do burmistrza wpłynęły dwa podobne wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Na jeden z nich organ nie udzielił odpowiedzi. Bronił się, że doszło do pomyłki, za którą nie ponosi winy. Nie przekonało to jednak NSA, który wskazał, że dla oceny zasadności skargi na bezczynność kwestia zawinienia nie ma znaczenia.

22.07.2019

SN: Wynoszenie akt do domu to nie przestępstwo

Prawo karne Prawnicy

Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej odmówił pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziego, który czytał akta poza sądem. Nie zachodziły żadne okoliczności świadczące o umyślnym nadużyciu uprawnień czy chowania akt przed stronami - orzekł sąd, odmawiając uchylenia immunitetu.

22.07.2019

Miasto zapłaci za wypadek na basenie

Samorząd terytorialny

40 tysięcy złotych zadośćuczynienia zapłaci miasto Zamość dziewczynie, która poślizgnęła się na posadzce krytej pływalni i złamała bark oraz ramię. Tamtejszy basen wprowadzany jest w ruch za pomocą sił przyrody, więc miasto odpowiada za jego działanie na zasadzie ryzyka – stwierdził sąd.

21.07.2019

WSA: Zasiłek celowy nie może być stałym źródłem utrzymania

Pomoc społeczna

Celem pomocy społecznej nie jest wyręczanie w zaspakajaniu wszelkich potrzeb życiowych. Ideą jej istnienia jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka – wskazał WSA Białymstoku.

20.07.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski