Na czym polega badanie typu WE?

BHP

Badanie typu WE jest procedurą, według której jednostka notyfikowana bada i następnie zaświadcza, że zgłoszony do badania model maszyny spełnia wymagania bezpieczeństwa.

07.11.2013

Nowy skład Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NCS

BHP

Obowiązujące rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych...

06.11.2013

Konkurs na plakat "Stres XXI wieku" rozstrzygnięty

BHP

W siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie 29 października 2013 r. odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu na plakat dotyczący bezpieczeństwa...

06.11.2013

Miejsce zbiórki do ewakuacji – jedno czy więcej?

BHP

Z jednego budynku można wyznaczyć, jeśli jest taka potrzeba, więcej niż jedno miejsce zbiórki do ewakuacji. Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie wskazują wymagań co do liczby miejsc...

05.11.2013

Dolnośląskie: blisko 2,8 mln zł na usuwanie azbestu

BHP

Dolnośląskie samorządy mogą pozyskać w sumie około 2,8 mln zł na usuwanie azbestu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie tych...

31.10.2013

Przekroczenie NDN a praca w nadgodzinach

BHP

Pracodawca, u którego na stanowiskach pracy występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych natężeń, nie może zatrudniać na tych stanowiskach pracowników w godzinach nadliczbowych, z wyjątkiem...

31.10.2013

W 2012 r. do PIP wpływało ponad 120 skarg dziennie

BHP

W 2012 r. do organów Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło ogółem 44.300 skarg (rok wcześniej 34.100). Skargi najczęściej składali, co zrozumiałe, byli pracownicy (37%) i pracownicy (24%). Od...

30.10.2013
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski