Prace na wysokości

BHP

Upadki z drabin, czy rusztowań są jednymi z częstszych przyczyn wypadków w pracy. Co gorsza, takie wypadki często prowadzą do ciężkich uszkodzeń ciała, czy nawet śmierci. Nie bez powodu prace na...

09.11.2011

Wykonywanie prac niebezpiecznych przez personel medyczny

BHP

Obowiązkiem pracowniczym personelu lekarsko-pielęgniarskiego jest ratowanie życia ludzkiego, w związku z tym personel ten, nie może korzystać z przysługującego ogółowi zatrudnionych uprawnienia...

02.11.2011

Uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska

BHP

Działalność Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) ma duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym na bezpieczeństwo i warunki pracy. Zagadnienia te reguluje ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o...

31.10.2011

Kontrola pracowników - alkohol i narkotyki

BHP

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisw bhp lub przepisw przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w...

26.10.2011

Wypadek przy wykonywaniu funkcji ławnika w sądzie

BHP

Ławnik, niezawodowy członek składu orzekającego (sądu), stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości. Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości został zapisany w Art. 182...

19.10.2011