Konduktor w pociągu niemal jak doktor

BHP

Pasażerowie pociągów mogą czuć się bezpieczniej, bo konduktorzy przechodzą dodatkowe szkolenia z udzielania pierwszej pomocy informuje Dziennik Polski.

31.05.2013

Oznaczanie odpadów zapobiegnie ich mieszaniu się

BHP

Wytwarzanie odpadów jest nieodłącznym elementem większości procesów produkcyjnych. Zapewnienie właściwych warunków magazynowania odpadów ma niebagatelne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego,...

30.05.2013

Postępowanie z substancjami chemicznymi

BHP

Stosowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin, jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom ochronę ich zdrowia i życia. Niedopuszczalne jest...

28.05.2013

Nieprecyzyjne przepisy utrudniają ochronę kobiet

BHP

Nieprecyzyjność przepisów powoduje, że ochrona kobiet pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych jest w gruncie rzeczy zależna od pracodawcy. Firma powinna wpisać prace...

28.05.2013

Sejm: projekt dotyczący badań pracowników do komisji

BHP

Posłowie zdecydowali w piątek o dalszych pracach nad projektem dotyczącym ograniczenia obowiązkowych badań lekarskich pracowników. Projektem, przygotowanym przez Ruch Palikota, zajmie się teraz...

27.05.2013

Gospodarka odpadami

BHP

Firma posiadająca uregulowany stan formalno-prawny w zakresie posiadanych decyzji dotyczących gospodarki odpadami wytwarzając odpady musi pamiętać o ciążącym na niej obowiązku właściwej ewidencji...

27.05.2013

Sejm zmienił przepisy o uprawnieniach dla maszynistów

BHP

Sejm znowelizował w piątek ustawę o transporcie kolejowym, dodając przepisy określające nowe zasady egzaminowania maszynistów i wydawania im uprawnień. Zmiany mają dostosować polskie prawo do...

24.05.2013

Lubuskie: pożar na składowisku odpadów

BHP

Hałdy odpadów wielkogabarytowych, takich jak meble i opony, zapaliły się w czwartek przed południem na składowisku w podgorzowskim Chróściku (Lubuskie). W akcji gaszenia wzięło udział 17 zastępów...

23.05.2013

Metan z kopalni wolny od podatku

BHP

Jakkolwiek pobór podatku od węglowodorów rozpocznie się według szacunków Ministerstwa Finansów w 2020 r. już dziś projektowane regulacje uwzględniają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy...

23.05.2013