HR zyskuje na znaczeniu

Wyniki Globalnego Barometru HR Michael Page pokazują, że działy HR, dotychczas kojarzone przede wszystkim z funkcją administracyjną, stają się strategicznym partnerem dla biznesu, a poprzez rozwój...

24.09.2015

Bezrobocie wśród młodych może ciągnąć się latami

Aby poprawić sytuację ludzi młodych na rynku pracy nie wystarczy jedynie rządowy plan refundacji części kosztów zatrudnienia, potrzeba zmian w procesie kształcenia przyszłych pracownikóworaz większej...

23.09.2015

GUS: w sierpniu zanotowano kolejny spadek bezrobocia

HR

Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu w wysokości 10 proc. oznacza spadek o 0,1 pkt proc. wobec lipca. To wynik zgodny z oczekiwaniami ekonomistów.W końcu sierpnia 2015 r. w Polsce w urzędach...

23.09.2015

Pracownik nie powinien lekceważyć mobbingu

Agresywne zachowanie, nękanie, zastraszanie innych pracowników albo podwładnych - są to tylko wybrane spośród wielu zachowań, które przemawiają za mobbingiem w miejscu pracy.Mimo że zjawisko to...

23.09.2015