Jak wynika z szacunków Eurostatu, odsetek pracujących Polaków, którzy często wykonują obowiązki zawodowe w domu wyniósł do 4,6% w 2014 roku. Dla porównania, średnia dla całej Unii Europejskiej wyniosła w tym samym czasie 4,7%. Największy odsetek telepracowników „domowych” zaobserwowano w Luksemburgu. W tym kraju, osoby często pracujący w domu stanowiły 14,1% wszystkich zatrudnionych.

Na kolejnych miejscach uplasowały się Holandia, Austria i Finlandia, gdzie odsetek pracujących w ten sposób wyniósł odpowiednio 13,1% i 10,7%. Analizując produktywności pracowników w poszczególnych krajach, można dostrzec pewną prawidłowość. Kraje z dużym odsetkiem telepracowników charakteryzują się na ogół wyższą produktywnością pracy przypadającą na pracownika. Dotyczy to np. Luksemburga, gdzie zarówno udział osób często pracujących w domu jak i produktywność pracy przypadająca na pracownika jest najwyższa spośród krajów europejskich. Warto jednak pamiętać, że produktywność pracy zależy od wielu innych czynników, niezależnych od formy wykonywania pracy.

Więcej: rynekpracy.pl/dla_mediow_1.php/wpis.320

Źródło: Rynekpracy.pl, stan z dnia 2 października 2015 r.