Największy odsetek telepracowników „domowych” zaobserwowano w Luksemburgu. W tym kraju osoby często pracujące w domu stanowiły 14,1% wszystkich zatrudnionych.

Zobacz: Polacy przekonują się do pracy zdalnej

Na kolejnych miejscach uplasowały się Holandia, Austria i Finlandia, gdzie odsetek pracujących w ten sposób osób wyniósł odpowiednio 13,1% i 10,7%. Analizując produktywność pracowników w poszczególnych krajach, można dostrzec pewną prawidłowość. Kraje z dużym odsetkiem telepracowników charakteryzują się na ogół wyższą produktywnością pracy przypadającą na pracownika. Dotyczy to np. Luksemburga, gdzie zarówno udział osób często pracujących w domu, jak i produktywność pracy przypadająca na pracownika jest najwyższa spośród wszystkich krajów europejskich. Warto jednak pamiętać, że produktywność pracy zależy od wielu innych czynników, niezależnych od formy wykonywania pracy.