275 tys. absolwentów szkół średnich przystąpiło w tym roku do matury i, jak wskazują dotychczasowe dane, większość z nich od 1 października będzie kontynuować naukę. Dzieje się tak, pomimo że bezrobocie wśród osób młodych z wyższym wykształceniem utrzymuje się nadal na bardzo wysokim poziomie 30,7%. Z kolei w badaniu „Barometr Rynku Pracy IV” aż 37,5% pracodawców oceniło negatywnie kompetencje absolwentów ubiegających się o pierwszą pracę. Te dane wskazują na niedopasowanie edukacji do wymogów rynku pracy. W celu poprawy tej sytuacji Work Service we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu uruchamia specjalny program magisterskich studiów dualnych. Jego celem jest umożliwienie studentom rozwinięcie praktycznych umiejętności pożądanych przez pracodawców.

Idea stworzenia programu studiów dualnych zrodziła się z potrzeby wsparcia młodych ludzi w procesie wchodzenia na rynek pracy. Z danych GUS wynika bowiem, że to właśnie wśród ludzi młodych, w tym także absolwentów wyższych uczelni, stopa bezrobocia utrzymuje się na najwyższym poziomie. W pierwszym kwartale b.r. bezrobotnych absolwentów było w Polsce 94 tys. osób, a stopa bezrobocia wyniosła wówczas 30,7% (według BAEL). Trudności ze znalezieniem pracy można upatrywać m.in. w niedopasowaniu kompetencji i umiejętności do konkretnych oczekiwań przedsiębiorców. Jak pokazały wyniki ostatniego badania Work Service „Barometr Rynku Pracy IV” aż 93% pracodawców twierdzi, że osoby ubiegające się o pierwszą pracę nie posiadają praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu, a blisko 78% jest zdania, że nie mają oni również wystarczającego doświadczenia zawodowego zdobytego podczas stażu czy praktyki. Jednocześnie 33,7% absolwentów zadeklarowało, że zdobyta wiedza na studiach nie przydała im się w zdobyciu pierwszej pracy.

Więcej: www.workservice.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Ekspert-HR-komentuje/Studia-dualne-lekarstwem-na-bezrobocie-absolwentow

Źródło: Workservice.pl, stan z dnia 2 października 2015 r.