Polski PKB będzie rósł szybciej

HR

Dzięki wzrostowi płac i programowi Rodzina 500+ polski PKB w 2016 r. będzie rósł coraz szybciej. W każdym kwartale będzie o 3,6 proc. wyższy niż rok wcześniej - szacują eksperci, a informuje o tym...

04.01.2016

Odpis na ZFŚS w 2016 roku pozostaje bez zmian

W 2016 roku do ustalenia odpisu na ZFŚS będzie trzeba przyjąć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. Oznacza to, iż odpis na ZFŚS będzie wynosił tyle...

04.01.2016

Styczniowe wydanie Personelu Plus już w sprzedaży!

W tym miesiącu tematem przewodnim numeru są wyzwania związane z pozyskiwaniem i zarządzaniem talentami. Nie ma uniwersalnej definicji talentu. Jak podchodzą do kwestii rozwoju talentów firmy różnej...

03.01.2016

Lekarze mogą już wystawiać elektroniczne zwolnienia

Od 2016 r. lekarze mogą już wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie; równolegle - do końca 2017 r. - obowiązywać będą dotychczasowe papierowe zwolnienia. Rozwiązanie wprowadza udogodnienia, ale...

03.01.2016

W Polsce mniej niż w UE jest bezrobotnych absolwentów

Stopa bezrobocia wśród niedawnych absolwentów szkół w Polsce jest niższa niż średnia dla Unii Europejskiej - wynika z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych. Najłatwiej znajdują pracę absolwenci szkół...

01.01.2016

Od nowego roku obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę"

Ubezpieczenia społeczne

Od nowego roku, jeśli rodzina korzystająca ze świadczeń przekroczy uprawniające do nich kryterium dochodowe, nie straci ich, ale otrzyma je pomniejszone o kwotę przewyższającą kryterium. Mechanizm...

01.01.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski