Mediana wynagrodzeń Polaków znacząco różniła się w zależności od wielkości miejscowości, w której pracowali. Najmniejsze wynagrodzenia otrzymywali pracownicy w małych miastach, a największe zatrudnieni w Warszawie. Stolica została wyszczególniona w zestawieniu, z uwagi na pozyskane dane, znacznie odbiegające od reszty regionów.

Mediana zarobków różniła się znacząco dla różnych grup wiekowych. Warto zauważyć, że w miejscowościach małych oraz w Warszawie najlepiej zarabiającymi były osoby z przedziału wiekowego 36-40, podczas gdy w miastach średnich i dużych największe wynagrodzenie otrzymywały osoby powyżej 65 roku życia. Niezależnie od typu miasta, najmniej zarabiały osoby pomiędzy 18 a 25 rokiem życia. W Warszawie najlepiej zarabiały osoby po takich specjalnościach jak informatyka (mediana 8500 PLN), elektronika i automatyka (mediana 7500 PLN) oraz związane z ekonomią, finansami i zarządzaniem (mediana 6500 PLN). Z kolei najmniej zarabiały osoby o specjalności studiów polonistycznych (mediana 4500 PLN), usług dla ludności (mediana 4150 PLN) oraz pedagogicznych (mediana 4000 PLN).

Więcej: wynagrodzenia.pl/dla_mediow_1.php/n.100062/email.1207/wpis.449

Źródło: wynagrodzenia.pl, stan z dnia 22 lutego 2016 r.