W piątek 19 lutego rozpoczęły się szkolenia dla pracowników gmin, którzy będą przyjmować wnioski i wypłacać świadczenia w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Pracownicy resortu rodziny odwiedzą wszystkie województwa - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szkolenia odbędą się w każdym województwie i będą prowadzone przez pracowników Departamentu Polityki Rodzinnej i Departamentu Informatyki MRPiPS we współpracy z pracownikami właściwych Urzędów Wojewódzkich.

– Polskie rodziny czekają na start programu „Rodzina 500 plus”. Zależy nam, by samorządy, które będą odpowiedzialne za wypłaty tych pieniędzy, otrzymały od nas kompleksowe wsparcie i były w pełni przygotowane na 1 kwietnia – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Na obsługę programu gminy otrzymają 2% prowizji od wypłaconych świadczeń. W kolejnych latach będzie to 1,5%.

Planowany start programu to 1 kwietnia br. Wsparciem objętych zostanie 2,7 mln rodzin, które otrzymają 500 zł na 3,7 mln dzieci.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 22 lutego 2016 r.