Szef inspekcji pracy wziął udział w drugim plenarnym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 18 lutego 2016 r. w Warszawie. W jego trakcie przedstawił najważniejsze plany działania PIP.

Szef PIP zapowiedział zmiany w przeprowadzaniu kontroli szczególnie w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Pierwsze kontrole w takich przedsiębiorstwach mają być swoistą formą audytu. Inspektorzy wraz z pracodawcą sprawdzą, jak firma wywiązuje się ze stosowania przepisów gwarantujących załodze prawną i techniczną ochronę. Ujawnione w czasie pierwszej kontroli nieprawidłowości nie będą stanowiły podstawy karania przedsiębiorcy. Wyjątkiem będą sytuacje, w których kontrola będzie następstwem wypadku przy pracy albo gdy pracodawca dopuszcza się nielegalnego zatrudniania czy zalega z wypłatą wynagrodzeń. Zmianie ma ulec także podejście do nakładania kar na przedsiębiorstwa. Chodzi o podniesienie górnej wysokości grzywien oraz o wprowadzenie taryfikatora kar, który za poszczególne wykroczenia będzie przewidywał grzywnę w konkretnej wysokości. Ponadto wysokość kar nakładanych na pracodawców powinna być zróżnicowana w zależności od liczby pracowników zatrudnionych w konkretnej firmie. Główny Inspektor Pracy zapewnił, że jego urząd będzie ściślej współpracował ze związkami zawodowymi oraz resortem pracy. Z ramienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w posiedzeniu brali udział minister Elżbieta Rafalska oraz wiceminister Stanisław Szwed.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 22 lutego 2016 r.