Zleceniobiorcy wzmocnią związki zawodowe

Ochrona przed dyskryminacją, a może przed zwolnieniem? Za chwilę rozpoczną się negocjacje w sprawie uprawnień związkowych zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Zmienią się też zasady ustalania...

08.03.2016

Będą diety dla kierowców tirów

Rząd chce wprowadzić specjalne diety dla kierowców wykonujących transport międzynarodowy. Przygotował projekt zmian ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.

08.03.2016

Nagana i upomnienie - co powinien wiedzieć pracodawca?

BHP

Kary nagany i upomnienia uregulowane są w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). Pracodawca może nałożyć na pracownika jedną z tych...

07.03.2016

Najwięcej kobiet-menedżerów pracuje na Jamajce

Obecnie na świecie 40 proc. siły roboczej stanowią kobiety. To więcej niż kiedykolwiek i jest to powód do zadowolenia. Niestety tylko 5 proc. z nich piastują najwyższe stanowiska w największych...

07.03.2016

Marcowe wydanie Personelu Plus już w sprzedaży!

W tym miesiącu tematem przewodnim numeru są parytety w zarządzaniu. Czy siła organizacji faktycznie czerpana jest z różnorodności i synergii zespołowej? Czy kobietom powinno się pomagać w rozwoju...

07.03.2016

Podwyżki na horyzoncie

Pracownicy już od kilkunastu miesięcy mogą cieszyć się silną pozycją na rynku pracy. Tylko 18,6 proc. pracowników obawia się o swoje miejsce zatrudnienia, a co drugi liczy na podwyżkę wynika z V...

07.03.2016

Polska szósta w indeksie szklanego sufitu

Tygodnik The Economist przygotował indeks szklanego sufitu, który pokazuje, gdzie kobiety mają największe szanse na równe traktowanie w pracy. Polska jest w czołówce.

07.03.2016

Bezrobocie w Polsce niższe niż wynika ze statystyk

HR

W dane na temat bezrobocia, które publikowane są co miesiąc, nie wierzą nawet szefowie urzędów pracy. Oficjalna stopa w rejestrach jest o jedną trzecią wyższa niż w rzeczywistości.

07.03.2016