421 ofert otrzymało dofinansowanie w edycji 2016 konkursu w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych mogły ubiegać się nawet o 200 tys. zł dotacji.

W sumie złożono 2244 ofert. O dofinansowanie można było ubiegać się w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych (I), aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową (II), partycypacja społeczna osób starszych (III) oraz usługi społeczne dla osób starszych (IV). Dofinansowanie otrzymało 421 ofert: 85 w priorytecie I, 131 w priorytecie II, 79 w priorytecie III oraz 126 w priorytecie IV.

Celem programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 15 czerwca 2016 r.