– Tegoroczne wyniki badania „HR-owca portret własny” analizujemy w nowej rzeczywistości biznesowej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpiła prawdziwa eksplozja technologii smart oraz mobilnych rozwiązań dedykowanych HR-owcom. Dużo większą rolę w ich codzienności odgrywają wielopokoleniowe zespoły, pracownicy generacji Y i Z oraz pozyskiwanie kandydatów pasywnych – mówi Iga Pazio, współautorka badania, redaktor naczelna platformy branżowej wyzwaniaHR.pl i „Kompendium HR”.

HR-owiec chce dbać o swój wizerunek

Choć 18% ankietowanych deklaruje, że swoją przygodę z HR rozpoczęło przez przypadek, praca w branży Human Resources zdecydowanej większości (90% odpowiedzi) przynosi satysfakcję. Ponad trzy czwarte ankietowanych deklaruje, że chciałoby więcej czasu przeznaczyć na doszkalanie i rozwój własny. Aż 43% poszukuje informacji na temat personal brandingu i budowy własnego wizerunku. Choć w porównaniu z zeszłorocznym raportem jest to novum, nie dziwi ono ekspertów. –Trudno pełnić w organizacji rolę agenta zmian, sparring-partnera biznesu, mentora, mediatora, coacha, osoby odpowiedzialnej za wsparcie komunikacji, jeśli nie umie się skutecznie budować zaufania do siebie, pełnionej roli i funkcji – wyjaśnia Joanna Malinowska-Parzydło, założycielka Personal Branding Institute, doradca strategiczny, trener biznesu, wieloletnia dyrektor personalna. – Każdy świadomy profesjonalista HR powinien znaleźć czas na zastanowienie, jaki ślad pozostawia po sobie w organizacjach, ale też w relacjach z ludźmi, z którymi pracuje online lub offline. Silna i świadomie budowana marka osobista HR-owca sprawi, że kluczowi interesariusze i partnerzy będą traktować go jak wartościowego partnera, a nie wyłącznie przedstawiciela działu wsparcia – dodaje.

Wyzwania? Relacje z biznesem i pracownikami młodych pokoleń

Na pytanie o największe wyzwania w codziennej pracy prawie dwie trzecie HR-owców wskazało na pozyskiwanie dużej liczby jakościowych aplikacji, motywowanie pracowników (43% odpowiedzi) i utrzymanie w organizacji kluczowych talentów (42% odpowiedzi). Dla co czwartego kandydata wyzwaniem jest przyciągnięcie do pracy wartościowych kandydatów z pokoleń Y i Z. – Za jedno z największych wyzwań w branży HR postrzegam zarządzanie oczekiwaniami młodych, ambitnych pracowników, którzy w bardzo krótkim czasie po dołączeniu do organizacji chcą pełnić funkcje menedżerskie – przyznaje Aleksandra Grajczyk, Deputy Team Leader w BNP Paribas Securities Services. – Współczesny HR-owiec musi nie tylko znaleźć sposób na skuteczną komunikację z przedstawicielami pokoleń Y i Z, ale również umieć zaspokoić ich zawodowe ambicje i zarządzić nimi – dodaje ekspert.

Przeczytaj: Personalny z prawdziwego zdarzenia

Tylko jeden na pięciu HR-owców do swoich największych wyzwań zalicza negocjacje i współpracę z biznesem. – Bez nich żaden HR-owiec nie osiągnie sukcesu, ani nie wypracuje zakładanych efektów – mówi Aleksandra Grajczyk, Deputy Team Leader w BNP Paribas Securities Services. – Ze współpracą z biznesem wiąże się bezpośrednio elastyczność. W czasach, w których zmiana jest wpisana w DNA organizacji, HR-owcy powinni umieć się dostosowywać do szybkiego tempa pracy i zmieniających się okoliczności biznesowych. Bez tego trudno o budowę partnerstwa z biznesem – dodaje Aleksandra Grajczyk. 

Jaki jest zatem HR-owiec AD 2016? Oto sześć głównych wniosków z badania: 

1. Rekrutacja to wciąż główny obowiązek

Zdecydowana większość, 90% badanych HR-owców, zajmuje się na co dzień rekrutacją, aż 84% - selekcją aplikacji. Do kluczowych zadań HR-owców należy też koordynacja szkoleń (59% odpowiedzi). Ponad dwie trzecie badanych prowadzi w swoich firmach komunikację wewnętrzną, a 57% zajmuje się też działaniami z zakresu employer brandingu. Twardy HRczyli kadry i płace, należy do obowiązków 41% ankietowanych.

2. Do pracy motywują ludzie

80% HR-owców do pracy motywują współpracownicy, atmosfera w firmie oraz bezpośrednie przełożenie wykonywanej pracy na biznes. 68% wskazuje na docenienie ze strony pracowników i kadry zarządzającej, o 1 pkt. procentowy mniej różnorodność wykonywanych zadań (67%). Pieniądze są motywacją dla 60% ankietowanych.

3. Walczy o talenty – na rynku i wewnątrz organizacji

Największymi wyzwaniami dla HR-owców jest dziś pozyskanie dużej liczby jakościowych aplikacji (58% odpowiedzi), motywowanie pracowników (43% odpowiedzi), utrzymanie kluczowych talentów w organizacji (42% odpowiedzi) oraz skuteczna komunikacja wewnętrzna (40% odpowiedzi). Jeden na czterech za wyzwanie uważa pozyskiwanie do pracy kandydatów pasywnych i pozyskiwanie do pracy kandydatów z pokolenia Y i Z. Jeden na pięciu – stworzenie ogłoszenia, które przyciąga najlepszych kandydatów. 

Zobacz: Aby HR-owiec mógł odnieść sukces, musi zadbać o swój rozwój

4. Korzysta z nowych technologii

Trzy czwarte HR-owców wykorzystuje w swojej pracy media społecznościowe. 44% z nich szuka tam kandydatów, 41% ma na nich swoje profile, 37% publikuje w social media ogłoszenia o pracę, co 4 prowadzi w mediach społecznościowych aktywny networking. Coraz większą rolę w codziennej pracy odrywają urządzenia mobilne, z których korzysta dwie trzecie ankietowanych. 

5. Szuka czasu na samorozwój

Trzy czwarte badanych chciałoby poświęcić więcej czasu na samorozwój. 43% na budowanie silnej pozycji HR w organizacji, 40% na planowanie strategii HR dla firmy, a 28% na komunikację wewnętrzną z pracownikami. Wśród wskazywanych projektów znalazły się też udział w projektach międzydziałowych, budowanie relacji z klientami wewnętrznymi i bieżący kontakt z kandydatami.

6. Chce lepiej współpracować z zespołami wielopokoleniowymi

Wśród kluczowych kompetencji niezbędnych do pracy w HR eksperci wymieniali komunikatywność (dobrze lub bardzo dobrze ocenia ją u siebie 90% ankietowanych) i umiejętności pracy w organizacji. Aż 44% ankietowanych za kluczową umiejętność uważa dotarcia do ludzi w różnym wieku i reprezentujących różne pokolenia. 

Źródło: Grupa Pracuj S.A.