Według danych Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych (CRPiP) na dzień 31 grudnia 2014 roku w Polsce zarejestrowanych było 282.522 osób uprawnionych do wykonywania zawodu. Liczba kobiet w tym gronie wynosi 277.334 osoby, co stanowi ponad 98%. Pielęgniarki, obok zawodu nauczyciela, są najbardziej sfeminizowaną grupą zawodową w Polsce (GUS, 2014).

W październiku 2014 roku w Polsce zatrudnionych było 148.000 pielęgniarek z tego 126.600 osób w sektorze publicznym (GUS, 2016). Na przestrzeni lat 2008-2014 liczba pań posiadających uprawienia do wykonywania zawodu regularnie powiększała się, co należy ocenić, jako zjawisko pozytywne. Niczego pozytywnego nie można powiedzieć jednak o średniej wieku omawianej grupy zawodowej, która również rosła w tym okresie. W 2013 roku średnia ta przekroczyła 48 lat i w porównaniu do 2008 roku wzrosła o ponad 4 lata. Pielęgniarki należą zatem do szybko starzejącej się grupy zawodowej.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie, jak podał GUS, w październiku 2014 roku średnie, miesięczne wynagrodzenie pielęgniarek w kraju wyniosło 3400 PLN brutto, przeciętne wynagrodzenie ogółem w tym samym czasie wyniosło 4108 PLN. Oznacza to, że zarobki pielęgniarek w ujęciu nominalnym są o 708 złotych niższe (17%). Biorąc pod uwagę strukturę wynagrodzeń pielęgniarek, największa jego część to wynagrodzenie zasadnicze stanowiące 72%. Dodatki za pracę zmianową wyniosły 8,6% z kolei premie i nagrody – 4,4%. Udział pozostałych elementów składowych był marginalny (GUS, 2016). Średnie wynagrodzenie pielęgniarek zmienia się wraz ze stażem pracy. Początkująca pielęgniarka otrzymywała 2676 PLN, natomiast osoba pracująca na stanowisku powyżej 20 lat – 3476 PLN.

Więcej: wynagrodzenia.pl/informacje-prasowe/placa-i-praca-pielegniarek

Źródło: wynagrodzenia.pl, stan z dnia 14 czerwca 2016 r.