Różnice wyznaniowe i inna mentalność to główne powody, dla których Polacy obawiają się imigrantów. Jak wynika z raportu Work Service „Migracje zarobkowe Polaków” w ciągu ostatniego pół roku z 48% do ponad 55% wzrósł odsetek rodaków mających obawy związane z napływem imigrantów z zagranicy do Polski.

Co ciekawe, badani deklarują jednocześnie, że mimo tych obaw, chcieliby współpracować z obcokrajowcami. Wśród preferowanych narodowości wymieniają najczęściej Amerykanów, Brytyjczyków, Niemców i Czechów. Co piąty deklaruję chęć pracy z Ukraińcami, których przybywa na polskim rynku pracy, głównie w okresie prac sezonowych.

Wyniki badań Work Service „Migracje zarobkowe Polaków” wykazały, że od jesieni ubiegłego roku nastąpił wyraźny wzrost negatywnych nastrojów związanych z napływem imigrantów do Polski. Jeszcze w 2015 roku osób obawiających się imigrantów było 48%, a w 2016 roku odsetek ten wzrósł do 55%. Warto podkreślić, że główna przyczyna obaw uległa również zmianie. Jeszcze w ubiegłym roku podstawowym powodem braku zadowolenia z przyjazdów imigrantów był strach o pracę – aż 38% osób wskazywało większą konkurencję na rynku pracy jako główną przyczynę obaw. W tym roku jedynie 17% badanych widzi w imigrantach zagrożenie dla własnej sytuacji zawodowej. Ważniejszym powodem, dla którego imigranci nie są akceptowani w Polsce, są różnice wyznaniowe (wskazane przez aż 65% badanych) oraz inna mentalność (którą wymieniło 64% osób).

Więcej: www.workservice.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Ekspert-HR-komentuje/W-Polsce-przybywa-Ukraincow-a-ponad-polowa-Polakow-obawia-sie-imigrantow

Źródło: www.workservice.pl, stan z dnia 15 czerwca 2016 r.