W razie żądania przez pracodawcę zwrotu nienależnie wypłaconych wynagrodzeń lub innych świadczeń ze...
18.07.2012
Przeciętne wynagrodzenie brutto w czerwcu wynosiło 3,75 tys. zł, czyli wzrosło o 4,3 proc. w ujęciu...
Chinowski Nikodem
17.07.2012
HR
Działalność Solidarności dobrze ocenia jedna trzecia Polaków, ale tyle samo ocenia ją źle - wynika...
Kalińska Agata
17.07.2012
Rozbicie legalnego strajku poprzez lokaut zarzucił związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza...
Krzyczkowski Wojciech
17.07.2012
40 gmin z Małopolski będzie uczestniczyć w 4-letnim programie, umożliwiającym usuwanie i...
PAP
17.07.2012
BHP
Przeciętne wynagrodzenie brutto w czerwcu wynosiło 3,75 tys. zł, czyli wzrosło o 4,3 proc. w ujęciu...
17.07.2012
W dniu 18 lipca 2012 r. w Warszawie odbędzie się drugie spotkanie Grupy Roboczej ds. zmian w...
17.07.2012
Kiedy pracodawca może zastosować karę pieniężną wobec pracownika nieprzestrzegającego przepisów...
17.07.2012
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP.Jakie są sposoby zabezpieczenia pracowników przed...
Roman Majer
17.07.2012
BHP
Prawidłowe przygotowanie do pracy jest problemem kluczowym, decydującym często o zdrowiu i życiu...
Edward Kołodziejczyk
17.07.2012
BHP
Podanie w ofercie pracy poziomu wynagrodzenia pomaga znaleźć lepszych kandydatów, ale polskie firmy...
17.07.2012
Wysokość podstawy wymiaru emerytury lub renty pracownika zatrudnionego za granicą nie może być...
17.07.2012
Przedsiębiorstwa działające na polskim rynku wciąż stoją przed dylematem, jak mądrze i efektywnie...
17.07.2012
Jak co roku firma Randstad przeprowadziła globalne badanie pracodawców i pracowników Global...
17.07.2012
Ponad tysiąc policjantów, strażaków i innych pracowników budżetówki protestowało w poniedziałek w...
Klimowska Monika
16.07.2012
Zarząd Mostostalu Warszawa porozumiał się ze związkami zawodowymi w sprawie przeprowadzenia do...
Pełka Anna
16.07.2012
Biorąc pod uwagę najwyższe średnie wynagrodzenia menedżerów w spółkach notowanych na GPW, na czele...
16.07.2012
Przewodniczący niemieckiego Bundestagu Norbert Lammert skrytykował wysokie wynagrodzenia czołowych...
16.07.2012
Przewodniczący niemieckiego Bundestagu Norbert Lammert skrytykował wysokie wynagrodzenia czołowych...
Widzyk Anna
16.07.2012
Członkowie zarządów spółek węglowych, nadzorowanych przez resort gospodarki, będą zatrudnieni na...
Błoński Marek
16.07.2012
Ponad dziesięć osób ubiega się o jedno miejsce pracy w pracowniach, które powstają w ramach dwóch...
Durasik Marcin
16.07.2012
Społeczna odpowiedzialność? To nie dla nas. Podzielimy się, jak już będziemy mieli czym się...
16.07.2012
Zdaniem Pracodawców RP inspektorzy pracy nie powinni mieć uprawnień do wydawania nakazów...
16.07.2012
34 tys. nowych miejsc pracy powstało dzięki wsparciu rozwoju wsi z Programu Rozwoju Obszarów...
Wysoczańska Anna
16.07.2012
HR
Według raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy wydanym w środę 11 lipca 2012 r. koszt programów...
16.07.2012