Prawo.pl
Organy Unii Europejskiej mogą przyjmować m.in. rozporządzenia i dyrektywy. Rozporządzenia są aktami...
Edward Kołodziejczyk
29.08.2011
BHP
W I płroczu tego roku ZUS wstrzymał bądź zawiesił wypłatę świadczeń chorobowych na prawie 75,5 mln...
Agnieszka Rosa
26.08.2011
HR
Czy dla prasy hydraulicznej o skoku powyżej 6 mm i prędkość przekraczającą 30 mm/s, może być...
Krzysztof Zamajtys
26.08.2011
BHP
Jedną z form wspłdziałania Państwowej Inspekcji Pracy z partnerami społecznymi są kontrole...
Edward Kołodziejczyk
25.08.2011
BHP
Od przyszłego roku pracodawca nie będzie musiał co miesiąc wystawiać i doręczać każdemu...
Agnieszka Rosa
24.08.2011
HR
Promieniowanie jonizujące składa się z cząstek bezpośrednio lub pośrednio jonizujących, albo z obu...
Edward Kołodziejczyk
24.08.2011
BHP
Coraz więcej kierowników w różnych branżach gospodarki posiłkuje się testami wiedzy podczas...
23.08.2011
HR
Pracodawca posiadając wiedze o zagrożeniach występujących w miejscu pracy powinien szczeglnie dbać...
Agnieszka Rosa
23.08.2011
HR
Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi prowadzi różnorodną działalność...
Edward Kołodziejczyk
22.08.2011
BHP
22 sierpnia 2011 r. upływa 24-miesięczny limit zatrudnienia wynikający z ustawy antykryzysowej. Aby...
19.08.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Czy Instrukcja stanowiskowa jest tożsama z instrukcją bhp?
Łukasz Wawszczak
18.08.2011
BHP