Dziś wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy...
26.07.2012
BHP
Przepisy z zakresu bhp nie określają wysokości temperatury, jaką pracodawca powinien zapewnić w...
Maciej Ambroziewicz
26.07.2012
BHP
Kolejny przywilej dla ubezpieczonych w KRUS. Budżet zapłaci składki na emeryturę i rentę za 150...
Podsiedzik Tomasz
26.07.2012
Ubezpieczenia społeczne
Od marca do końca maja 2012 r., poza katastrofą pod Szczekocinami, doszło do 173 wypadków i...
Podsiedzik Tomasz
26.07.2012
Wynagrodzenia obciążone są podatkiem dochodowym i składkami ZUS daniny te pozwalają odróżnić kwotę...
26.07.2012
Czy dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku dzieci i młodzieży jest wolne od podatku i składek ZUS?
26.07.2012
Serwisy społecznościowe mogą być efektywnym kanałem rekrutacji. Jeśli firmom zależy na pozyskiwaniu...
26.07.2012
Po kłopotach kilkuset oszukanych zbieraczy owoców leśnych z Bułgarii, którzy nie mają pieniędzy na...
Zyśk Daniel
25.07.2012
HR
Rosnieft, rosyjska spółka paliwowa planuje redukcję zatrudnienia w swojej centrali. Szacuje się, że...
Mackiewicz Anna
25.07.2012
HR
Pracodawcy na Lubelszczyźnie zgłosili w pierwszym półroczu tego roku chęć zatrudnienia ponad 14...
Kopeć Zbigniew
25.07.2012
7,6 mln zł nagród przyznał w 2011 r. bez odpowiednich uregulowań prawnych resort gospodarki -...
Dragan Małgorzata
25.07.2012
Deficyt Funduszu Ubezpieczeń społecznych w 2014 roku może wynieść od 51,05 mld zł do 67,35 mld zł -...
Mariański Piotr
25.07.2012
Trybunał Konstytucyjny wróci w czwartek do rozpatrzenia wniosku grupy senatorów o zbadanie...
Kasperowicz Maciej
25.07.2012
Ubezpieczenia społeczne
Trwa dogaszanie pogorzeliska na terenie Elektrowni Turów w Bogatyni (dolnośląskie), gdzie wczoraj...
PAP
25.07.2012
BHP
Duże miastazwiększają szansena wyższą pensję. Często jednak życie wnich jest dużo droższe niż...
25.07.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał w tym tygodniu Otwartym Funduszom Emerytalnym (OFE) 183,1...
Mariański Piotr
25.07.2012
Prawie dwie trzecie respondentów uważa, że płeć ma wpływ na wysokość otrzymywanych zarobków. Uważa...
Kozłowska Magdalena
25.07.2012
W czwartek sejmowa komisja finansów publicznych zaopiniuje wniosek ministra pracy i polityki...
Musiał Marcin
25.07.2012
HR
Wzmocnienie dotychczasowych przepisów związanych z zapobieganiem wypadkom z udziałem...
Rafał Bujalski
25.07.2012
BHP
Aon Hewitt to światowy lider w zakresie doradztwa i rozwiązań outsourcingowych w obszarze...
Jacek Górski
25.07.2012
Stowarzyszenie specjalistów, ekspertów, menedżerów, konsultantów, trenerów i adeptów sztuki...
Jacek Górski
25.07.2012
Chcemy objąć programem wspierania istotnych dla gospodarki inwestycji także regiony o niskim...
25.07.2012
Pod działające na rynku agencje zatrudnienia podszywają się oszuści i zamieszczają w internecie...
Dąbrowski Radosław
25.07.2012
HR
Wakacje to czas, w którym pracodawcy decydują się na zatrudnienie młodych ludzi: studentów i...
Agnieszka Rosa
25.07.2012
Gdy stracimy pracę warto, jeśli to możliwe, skorzystać z oferowanego przez pracodawcę programu...
25.07.2012
Rząd przyjął założenia do projektu ustawy wdrażającej do polskiego prawa system EESSI, który ma...
Kwiatkowska Agata
24.07.2012
Ubezpieczenia społeczne
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych najprawdopodobniej jeszcze podczas tego posiedzenia Sejmu...
Musiał Marcin
24.07.2012
HR
Sejmowa komisja finansów publicznych prawdopodobnie jeszcze podczas tego posiedzenia Sejmu...
Białkowski Rafał
24.07.2012
HR
PZU oraz PZU Życie zawarły porozumienia ze związkami zawodowymi określające warunki zwolnień...
Oksiuta Aneta
24.07.2012
Minister Sprawiedliwości zgłosił projekt zmian w Kodeksie pracy. W Biuletynie Informacji Publicznej...
Redakcja
24.07.2012
BHP